Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

11.1 Generellt strandskydd

Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen både på land och i vattenområdet, inklusive undervattensmiljön, vid insjöar, vattendrag och havet. Lagen medger idag inte någon avgränsning beroende på storlek av sjöar och vattendrag. Strandskyddet kan vara utvidgat upp till 300 meter eller upphävt genom särskilda beslut.

Bild 11.1 Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten.

Bild 11.1 Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten.

För att tillgodose strandskyddets syften är det enligt huvudregeln förbjudet att vidta vissa åtgärder, bland annat att uppföra nya byggnader, inom strandskyddsområdet. Vägledning om strandskyddet finns i två handböcker från Naturvårdsverket, ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning”, 2009:4 (utgåva 2) och ”Utvidgat strandskydd, En vägledning till underlag och beslut”, 2010:04. Båda finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Sidan uppdaterad 2019-03-28