Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fjäril (Påfågelöga) sitter med utfällda vinga på naturgrus

17. Materialhushållning och avfall

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • Stor restriktivitet ska råda för uttag och användning av naturgrus i FalunBorlänge
  • Behovet av områden för hantering av massor i anslutning till tätorterna Falun och Borlänge ska utredas
  • Vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd inom områden med bearbetningskoncession för metaller och industrimineraler ska samråd hållas med Bergsstaten

Hänvisningar

  • Kommunal avfallsplan, Falun 2012-10-11
  • Avfallsplan Borlänge kommun, på väg mot antagande Remissversion till Regional materialförsörjningsplan för Dalarnas län, länsstyrelsen 2012-01-23
Sidan uppdaterad 2019-03-29