Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn

Vill du hjälpa barn?

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem för barn? Förutom att du gör en viktig och uppskattad samhällsinsats får du också ekonomisk ersättning. Välkommen att kontakta Resursgruppen. Resursgruppen rekryterar uppdragstagare för uppdrag för barn som får insatsen efter beslut på barn – och familjesektionen.

Här kan du göra din intresseanmälan för kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem via hemsidan familjehemsverige.se. Länk till annan webbplats.

Familjehemsverige är en nationell e-tjänst för Sveriges kommuner som förenklar mottagandet av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Valet familjehem gäller även för dig som vill ta emot ensamkommande barn.

Du kan också ringa till kontaktcenter, telefon 023-830 00.

Kontaktfamilj

Anledningen till varför barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj varierar, men ofta saknar barnet eller ungdomen ett socialt nätverk. Om din familj kan tänka er att bli kontaktfamilj ger ni stöd och avlastning för kortare perioder. Den som är i behov av en kontaktfamilj är ofta i sin kontaktfamilj under korta återkommande perioder, till exempel en helg i månaden.
Självklart kan även du som är ensamstående bli kontaktfamilj.

Kontaktperson

Om du blir kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen i behov av stöd regelbundet för kortare aktiviteter. Barnet/ungdomen kan exempelvis ha svårigheter att ta sig för med saker eller sakna ett socialt nätverk. Syftet med att vara kontaktperson är att hjälpa till med stöd och stimulans, ge stöd i vardagen, hjälpa till att bryta social isolering, komma igång med ett intresse eller aktivitet, ge vägledning och bidra med andra perspektiv.

Exempel på aktiviteter när du är kontaktperson:

 • Ringa och prata en stund.
 • Promenera, hälsa på eller ta en fika någonstans.
 • Gå på bio, teater, fotboll med mera.
 • Uppmuntra till egna initiativ.

Familjehem (fosterfamilj)

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, så kallat familjehem (tidigare kallat fosterfamilj).

Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. I andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation.

Vanliga frågor om familjehem

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Vad är ett familjehem?

  När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, så kallat familjehem, tidigare fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga (LVU).
 • Kan vem som helst bli ett familjehem?

  Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det är viktigt att du har tid, plats och framför allt intresse och engagemang för ytterligare en familjemedlem. Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn i sitt liv.
 • Vad är skillnaden mellan familjehemmet och vårdnadshavaren?

  Barnets förälder förlorar inte vårdnaden för sitt barn under placeringstiden och är även underhållsskyldig. Det innebär att vårdnadshavarna har rätt att bestämma över sitt barn när det gäller exempelvis skolgång, läkarvård eller barnpsykiatrisk behandling och ska också betala underhåll efter sin förmåga.Ensamkommande flyktingungdomar får en god man när de kommer till Sverige. Denna träder in i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har rätt, och skyldighet, att bestämma i alla frågor som rör ungdomens angelägenheter, både personliga och ekonomiska. En god man ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och är inte försörjningspliktigt mot ungdomen.
 • Hur lång tid tar det att bli ”godkänd” som familjehem?

  För att få ett uppdrag som familjehem ska man som intresserad familj genomgå en utredning. I ett första skede får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från polis-, social-, och kronofogderegister. Vi tar också utdrag från Försäkringskassan, Transportstyrelsens LOB-regiser och samråder med överförmyndarnämnden. Efter det följer intervjuer med familjen och inhämtande av referenser. Socialnämnden fattar sedan beslut om placeringen av barnet/ungdomen och samtidigt får då familjehemmet ett medgivande att ta emot barnet.
 • Får ett familjehem ekonomisk ersättning?

  Att vara familjehem är ett uppdrag och familjehemmet tar emot en omkostnadsersättning (för mat, bostad, kläder, fickpengar, resor, etc), och en arvodesdel som är beskattningsbar och pensionsgrundande. Ersättningen baseras på barnets/ungdomens ålder och uppdragets svårighetsgrad.
 • Vilket stöd kan jag räkna med som familjehemsförälder?

  Både familjehemmet och barnet har kontinuerlig kontakt med handläggare. Barnet har kontakt och återkommande uppföljning med en egen barnsekreterare medan familjehemmet har en familjehemssekreterare. Familjehemmen erbjuds kurser och utbildningar som anordnas av Falu kommun.
 • Hur stor måste min bostad vara?

  Storleken på bostaden spelar ingen roll men det är viktigt att det placerade barnet/ungdomen kan få ett eget rum. Syskon kan eventuellt dela rum.
 • Kan jag som pensionär vara ett familjehem?

  En pensionär kan absolut ha ett familjehemsuppdrag men det är viktigt att kontrollera med Försäkringskassan så att arvodesdelen av ersättningen inte påverkar pensionen.
 • Kan jag själv önska ålder på barnen jag tar emot?

  Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan kommunens familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just denna familj.
Sidan uppdaterad 2023-05-25