Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som badar medflytväst på.

Sjöar och vattendrag

Vi har förmånen att ha många sjöar och vattendrag i vår kommun. Förutom att vatten är livsavgörande, är det en plats för bad, avkoppling, fiske och lek.

Det största hotet mot våra vatten är fysisk påverkan, övergödning, försurning och tillförsel av miljögifter. I stort sett alla vattensystem i kommunen är påverkade av både historiska och nutida mänskliga ingrepp.

För att bevara våra fina vattendrag arbetar vi tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna med att genomföra målen i EUs vattendirektiv:

  • Vattenkvalitén får inte försämras
  • Alla vatten ska ha en god vattenstatus 2015

Läs mer:

Vatten och vattenanvändning (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-03