Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Håller handen

Vill du hjälpa äldre eller personer som tillhör LSS?

Om du vill bli uppdragstagare, så som kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson, avlösare och/eller ledsagare för funktionshindrade personer som beviljats insats genom LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - så hittar du mer information här.

Även andra funktionshindrade personer och äldre kan behöva en kontaktperson och får då den insatsen med stöd av socialtjänstlagen. Förutom att du gör en viktig och uppskattad samhällsinsats får du också ekonomisk ersättning.

Du kan också ringa till kontaktcenter telefon 023-830 00.

Kontaktfamilj eller stödfamilj

Anledningen till varför en person beviljats en kontaktfamilj varierar, men ofta saknar personen ett socialt nätverk. Om din familj kan tänka er att bli kontaktfamilj ger ni stöd och avlastning för kortare perioder. Den som är i behov av en kontaktfamilj bor ofta i sin kontaktfamilj under korta återkommande perioder, till exempel en helg i månaden.

Kontaktperson

Om du blir kontaktperson träffar du personen i behov av stöd regelbundet för kortare aktiviteter. Personen kan exempelvis ha svårigheter att ta sig för med saker eller sakna ett socialt nätverk. Syftet med att vara kontaktperson är att hjälpa en annan person med stöd och stimulans, ge stöd i vardagen, hjälpa till att bryta social isolering, komma igång med ett intresse eller aktivitet, ge vägledning och bidra med andra perspektiv.

Exempel på aktiviteter när du är kontaktperson:

  • Ringa och prata en stund.
  • Promenera, hälsa på eller ta en fika någonstans.
  • Gå på bio, teater, fotboll med mera.
  • Uppmuntra till egna initiativ.

Avlösare i hemmet

Om du blir avlösare går du hem till en person med funktionsnedsättning och ger tillfällig hjälp eller stöd för att föräldrar eller anhöriga ska få avlösning. Detta för att de ska kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet.

Ledsagare

Om du blir ledsagare innebär det att du följer en person med funktionsnedsättning till och från aktiviteter som personen själv väljer, exempelvis för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller promenera.

Sidan uppdaterad 2024-04-18