Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kålgården

Gällande detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten. Detaljplanen är avgränsad till ett bestämt, mindre område exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden. I Falu kommun finns flera hundra gällande detaljplaner.

I kartan nedan kan du se var det finns en detaljplan. Genom att klicka på den yta du väljer i planmosaiken får du upp en länk som kan användas för att ladda ner plankartan och planbeskrivningen.

Sidan uppdaterad 2023-09-21