Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två tjejer som försöker fånga snöflingor

4.1 Mångfald och integration

Människor med olika bakgrund är grunden för ett dynamiskt samhälle och ger möjligheter till kreativa möten. Nya Falu- och Borlängebor är en förutsättning för att regionen ska växa och blomstra. De senaste åren har särskilt invandringen till Borlänge varit stor och genom anhöriginvandring väntas framförallt många barn komma de närmaste åren. Det är en stor utmaning att skapa de boendemiljöer, tillgång till utbildning och arbete som behövs för en integrering i FalunBorlänge.

I skolan och på arbetsplatsen finns de största förutsättningarna för integration, och lokaliseringen av nya skolor och förskolor bör göras med detta i åtanke. Att planera för attraktiva och trygga mötesplatser både ute och inne, i centrumkärnorna såväl som i bostadsområden, ger möjligheter för människor med olika åldrar och bakgrund - kulturell, etnisk och socioekonomisk - att träffas. En blandning av upplåtelseformer inom samma bostadsområde främjar integrationen i boendet, och goda kommunikationer gör det lättare att ta del i samhällslivet. Bra kollektivtrafik mellan Falun och Borlänge kan ge möjligheter till bättre integration genom en gemensam arbetsmarknad och en rikare fritid.

Sidan uppdaterad 2020-08-05