Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över Falun

Pågående detaljplanering

En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden får användas, utformas och bebyggas. På de här sidorna kan du se de detaljplaner som är under pågående arbete just nu.

Under samråd och granskning har du som berörs av ett planförslag möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. De planer som är ute på samråd eller granskning just nu hittar du under Tyck till och påverka.

Tyck till och påverka

Gällande detaljplaner

När en detaljplan har blivit antagen flyttas den från Pågående detaljplanering till Gällande detaljplaner. Du kan hitta de gällande detaljplanerna via länken nedan. Där kan du också ladda ned gällande plankartor och planbeskrivningar.

Gällande detaljplaner

Så går det till

När en detaljplan tas fram följer kommunen en lagstadgad process. Detaljplaneprocessen finns till för att säkerställa beslutsunderlagets kvalité och att berörda aktörer får insyn i arbetet. Du kan läsa mer om de olika stegen i processen genom att klicka på länken nedan.

Detaljplaneprocessen

Sidan uppdaterad 2024-06-03