Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gällande översiktsplan

Kommunens gällande översiktsplan består dels av den kommuntäckande översiktsplanen, Översiktsplan FalunBorlänge, och dels av de ändringar som gjorts i form av fördjupade översiktsplaner för vissa områden i kommunen.

Kommuntäckande översiktsplan

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Översiktsplanen utgår från att Falun och Borlänge tillsammans är en tvåkärnig stadsregion – FalunBorlänge – med en gemensam syn på strategiska frågor. Genom ett utvecklat samarbete pekar Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt positiv utveckling för hela länet.

Översiktsplanen gäller för båda kommunernas hela yta och är därmed den kommuntäckande översiktsplanen för Falu kommun. Översiktsplanen tar upp de strategiska frågor som är viktiga för att FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling, men innehåller också sådant som måste finnas i en översiktsplan för att den ska uppfylla plan- och bygglagens krav.

Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupade översiktsplaner

Där det har funnits behov av att studera ett visst område mer i detalj så har Falu kommun tagit fram fördjupade översiktsplaner. Översiktsplan FalunBorlänge utgör tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna Falu kommuns gällande översiktsplan.

Gällande fördjupade översiktsplaner

Planeringsstrategi

Senast två år efter varje ordinarie val ska kommunen ta fram en Planeringsstrategi som redovisar i vilken omfattning kommunens gällande översiktsplan är aktuell och hur kommunen ska arbeta med översiktsplanering en framåt.

Planeringsstrategin ändrar inte innehållet i den gällande översiktsplanen utan dess uppgift är att förtydliga vilka delar av översiktsplanen som behöver ändras och hur de ändringarna ska genomföras.

Planeringsstrategi för Falu kommun 2024–2028 ska antas av kommunfullmäktige innan sommaruppehållet 2024. Därefter kommer dokumentet att finnas här.

Sidan uppdaterad 2024-05-13