Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Suptallen vid infarten mot Falun

Tallskogen - Västra Tallen, industri och skrymmande handel

Industrimark 2025

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Falu tätort, mellan Trafikplats Tallen och Övre Gruvriset. I sydost gränsar området till Tunavägen och i nordväst till Övre Gruvrisvägen.

Områdets omfattning är på ca 10 hektar tomtmark och gatumark varav ca 2,1 hektar är mark för gator, gång- och cykelvägar och dagvattenhantering.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Industritomter

7 tomter för industri och skrymmande handel

Byggrätt

Cirka 5 000 - 10 000 m2.

Högsta byggnadshöjd på den västra sidan gatan är 12 m, på den östra sidan 8 m. Största byggnadsarea är 30% av fastighetsarean.

Förslagen fastighetsindelning Pdf, 507.5 kB.

Detaljplan

Antagen detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Antagen detaljplan för Verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustration över hur området skulle kunna komma att bebyggas.

© Falu kommun

Bild över Tallskogen

© Falu kommun

Tallskogen från ovan

© Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-06-14