Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skissbild från arkitektbyrå, med hus som klossar i olika färger.

Tidig skissbild på hur det skulle kunna se ut med byggnader på platsen, Falugruppen arkitekter.

Posten 10

Bostäder 2028

Området ligger mitt i Falu centrum, norr om Stora torget. Planförslaget möjliggör cirka 75 bostäder i flerbostadshus i 3 till 5 våningar.

Mot Trotzgatan planeras förgårdsmark till bostäderna i syfte att lämna lite avstånd mot gatan samt att den nya bebyggelsen ska ligga i liv med befintlig bebyggelse norr och söder om.

Under bostäderna föreslås ett parkeringsgarage för bostäderna samt under det ett garage i flera plan med 300 - 340 allmänna parkeringsplatser.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Antal bostäder

Omkring 75 bostäder planeras att byggas och ett garage med 300 - 340 parkeringsplatser.

Byggrätt

Planområdet är ca 15210 m2 (1,5 ha) inkl kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet samt allmän plats - gatumark. Varav ca 10 500 kvm utgörs av kvartersmark och resterande gatumark. Planen tillåter även byggnation under mark.

Detaljplan

Pågående planeringsarbete

Ritning i svart och vitt där de olika planen på byggnaden syns

Tidig skissbild. Sektion från Åsgatan till Trotzgatan. Falugruppen arkitekter.

Sidan uppdaterad 2024-06-13