Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nuvarande bebyggelse i Lilla Källviken ©Falu kommun

Lilla Källviken

Bostäder 2024-2026

I den sista utbyggnadsetappen i Lilla källviken finns ett område planlagt för flerbostadshus där det ska uppföras hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus för att få in ytterligare upplåtelseformer i Lilla Källviken.

Bebyggelsen i området består annars, med undantag för två gruppbostäder, av rad- och kedjehus i bostadsrättsföreningar och villor.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Antal bostäder

Lämplig bebyggelse skulle kunna vara sex flerbostadshus i sex våningar med totalt ca 120 lägenheter

Fastigheten Nedre Gruvriset 33:410 som kommer att delas i tre fastigheter, två för hyresrätter och en för bostadsrätter.

Byggrätt

Fastighetens areal är 19 000 m2

Högsta nockhöjd 21 m

Största tillåtna byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean.

Detaljplan

Antagen detaljplan Lilla Källviken Planbeskrivning Pdf, 930 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagen detaljplan Lilla Källviken Plankarta Pdf, 624.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Flygfoto över bostadsområdet Lilla Källviken

© Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-06-10