Falun växer vi utvecklar för framtiden

Falun växer. Ett hållbart Falun förutsätter att vi möter framtidens behov av nya lokaler för boende, förskolor, företag och andra verksamheter samtidigt som vi tar hänsyn till människan och miljön. Sunda livsmiljöer är viktiga för att människor ska trivas och välja att flytta till Falun. Vi planerar för en kommun som växer. Där vi skapar miljöer och kommunikationer som gör det enklare för människor att mötas. Samtidigt utvecklar vi kommunen i en balans mellan det moderna, vår historia och planetens gränser.

Mark för utveckling

Utvecklingsområden i
Falu kommun

Fastighets-försäljningar

Pågående fastighetsförsäljningar

Pågående planer och byggprojekt

Born

En ny stadsdel, med speciell karaktär, planeras nära centrum

Tallenområdet

Ett attraktivt läge för företagsetableringar

Strandvägen

En ny stadsdel vid Runn

Lilla Källviken

Bostäder 2024-2026