Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Genrebild på cyklist

Västra Tallen och Övre Gruvriset - gator

Utbyggnad infrastruktur 2025

Planområdena ligger i den sydvästra delen av Falu tätort mellan trafikplats Tallen och Övre Gruvriset.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Utbyggnad

Gator och annan infrastruktur.

Enligt dels förslag till detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen
dels förslag till detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen. Beslutet att anta den sistnämnda detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Sidan uppdaterad 2023-09-27