Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:387) - industri och skrymmande handel

Fastigheten Nedre Gruvriset 33:387

En fastighet om ca 1,5 hektar med bästa skyltläge mot E16. Detaljplanen tillåter industri, kontor, handel med skrymmande varor och smådjursklinik med tillhörande handel.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Industritomt

Nedre Gruvriset 33:387

Byggrätt

1.5 ha med bästa skyltläge.

Högsta byggnadshöjd 8 m. Största bruttoarea 30% av fastighetsarean.

Entréer och ventilation placeras/utformas motsatt sida väg E16/50 (b1, b2). I övrigt finns markreservat för underjordiska ledningar (u1) mot lokalgata samt E16/50. För fler egenskapsbestämmelser, se planbeskrivning.

Industri, kontor, handel med skrymmande varor och smådjursklinik med tillhörande handel.

Sidan uppdaterad 2023-10-05